Vi har kompetansen og erfaringen som skal til!

Activio besitter lang erfaring og mye kompetanse rundt bruk av Informasjonsteknologi, Web og Internett. Vi går gjerne i en dialog med deg for å undersøke hvordan vår kompetanse kan være til nytte for dere. Les mer om noen av våre kompetanseområder her.

Skreddersydd programvare

Har du behov for tilpasset programvare? Vi kan levere skreddersydd programvare som dekker dine behov. Vårt fokus er mindre prosjekter som er basert på teknologier som C, C++, PHP, JavaScript, jQuery, HTML, CSS, SQL og PostgreSQL. Vi kan også integrere eller tilpasse eksisterende programvare.

Webapplikasjoner

Har du behov for mer effektiv arbeidsflyt i organisasjonen, bedre kommunikasjon med kunder, leverandører, agenter eller partnere? Da kan en webapplikasjon være løsningen. Ved å basere støttesystemer på webben når du enkelt ut med tjenester både internt i egen organisasjon og til ansatte hos samarbeidspartnere. Dette samtidig som all informasjon lagres sikkert og oversiktlig i en sentral database.

Linux som serverplattform

Linux er en stabil og rimelig server plattform med et rikt utvalg av fritt tilgjengelig og kommersiell programvare. Med Linux oppnår man løsninger tilpasset egne behov. Activio har lang erfaring med bruk av Linux som server for webtjenester, Microsoft® Windows® PC nett og som byggesten i nettverk infrastruktur.

Åpen kildekode programvare for webutvikling

Activio utvikler kundetilpassede webløsninger og standard produkter i hovedsak basert på åpen kildekode utviklingsverktøy og plattformer. Dette er verktøy og programvare som er gratis tilgjengelig og bidrar dermed til å holde investeringskostnad for å etablere nye løsninger nede.

Prosjekt: Aetat

Aetat ønsket å tilby sine tjenester på steder i landet hvor behovet var stort og hvor det var langt til nærmeste Aetat-kontor. Valget falt på en kombinasjon av Internett og videokonferanse integrert i en Windows PC med et lettbrukt brukersnitt.

Linux konsulenter og kompetanse

Linux har i dag stor utbredelse som serverplattform i en rekke bedrifter og kommunale og statlige institusjoner. Mange bedrifter finner Linux attraktiv fordi operativsystemet er gratis tilgjengelig sammen med mye nyttig programvare. Dette bidrar til å holde bedriftens IT kostnader nede.