Prosjekt: Aetat

Aetat ønsket å tilby sine tjenester på steder i landet hvor behovet var stort og hvor det var langt til nærmeste Aetat-kontor. Valget falt på en kombinasjon av Internett og videokonferanse integrert i en Windows PC med et lettbrukt brukersnitt.

Arbeidssøkende mottar tjenester i sitt lokalmiljø

Tjenestene som tilbys arbeidssøkende og arbeidsgivere gjennom systemet er tilgang til Aetats database over ledige stillinger, mulighet for å registrete seg som arbeidsledig, søke dagpenger, informasjon fra Aetat samt konferanse med veileder hos Aetat.

Videokonferanse og delt arbeidsflate

Konferanse med Aetat skjer over en integrert videokonferanse hvor begge parter ser og hører hverandre og sammen ser de skjema og informasjonssider som arbeidssøker fyller i for å registrere seg som arbeidsledig og søke om arbeidsledighetstrygd. Delt arbeidsflate gjør at Aetat kan veilede søkeren i hvordan skjema skal fylles inn og i bruk av selve tjenesten.

Brukervennlig, ikonbasert, lav terskel

Brukersnittet er ikonbasert, dekker hele skjermbildet og fokuserer direkte på de oppgaver som den arbeidssøkende ønsker å løse. All funksjonalitet er sømløst integrert i et enkelt brukersnitt slik at den arbeidssøkende kun forholder seg et enkelt brukersnitt.

Windows, Internett og ISDN

Hver installasjon består av en Windows PC i eget møbel som er plassert i lokalmiljøet hvor man ønsker å tilby tjenester. PCen er koblet over Internet og ISDN mot en tilsvarende PC på nærmeste Aetat-kontor.

Systemintegrasjon

Systemet er implementert på en Windows NT PC hvor det er integrert videokonferansefunksjon, programvare for delt arbeidsflate, Internet Explorer og ISDN. Brukersnittet er utviklet ved hjelp av QT fra Trolltech AS.

30.03.2003