Linux som serverplattform

Linux er en stabil og rimelig server plattform med et rikt utvalg av fritt tilgjengelig og kommersiell programvare. Med Linux oppnår man løsninger tilpasset egne behov. Activio har lang erfaring med bruk av Linux som server for webtjenester, Microsoft® Windows® PC nett og som byggesten i nettverk infrastruktur.

Høy ytelse og sikkerhet

Linux er anerkjent som en stabil serverplattform med høy ytelse som i mange sammenhenger utkonkurrerer Microsoft Windows. Virus og ormer er et lite problem på Linux og plattformen er anerkjent for å ha høy sikkerhet. Imidlertid er det også for Linux vikitg at sikkerhetsoppdateringer installeres når de blir tilgjengelige.

Lav kostnad – stor fleksibilitet

Linux er åpen kildekode programvare og tilgjengelig gratis eller for en lav distribusjonskostnad. Under tilsvarende betingelser er et stort utvalg serverrelatert programvare av høy kvalitet tilgjengelig. Samtidig tilbyr de store programvareleverandørene nå som regel støtte for Linux på lik linje med andre serverplattformer. Tilbudet av programvare og verktøy for Linux er svært godt.

Kurs, opplæring og kompetanse

Dokumentasjon, kurs, opplæring, kompetanse og konsulenttjenester rundt Linux er tilgjengelig fra en rekke kilder noe som er med på å gi bedrifter som benytter seg av denne plattformen større uavhengighet fra enkeltleverandører. Ved bruk av åpen kildekode programvare har man tilgang til programmets kildekoden og kan om nødvendig gjøre tilpassninger for å dekke spesielle behov.

Activio tilbyr tilpassede kurs og opplæring ut fra behov hos den enkelte kunde.

Statskonsult anbefaler Linux for servere

Mange bedrifter og deler av den offentlige forvaltningen benytter i dag Linuxbaserte servere for webtjenester, database, fil- og utskriftstjenester. Statskonsult anser Linux for å være velegnet som operativsystem for tjenermaskiner. (Rapport 2001:7, s34)

Activio har høy Linux kompetanse

Activio har lang erfaring med konfigurering og drifting av Red Hat Linux som server, ruter og brannvegg og benytter denne versjonen av Linux i eget nettverk. Vi har også god erfaring med utvikling av Linuxbaserte webapplikasjoner ved bruk av åpen kildekode programvare som MySQL og PostgreSQL database, PHP skriptspråk og Apache webserver.

Activio kan etablere og drifte Linux for din bedrift

Våre Linux konsulenter kan bistå din bedrift i å løse de fleste Linux problemer. Ta kontakt dersom dere ønsker hjelp rundt etablering, drift eller utvikling. Activio kan bistå i vurderinger rundt bruk av Linux, etablering av linux servere, klargjøring for drift og drifting av bedriftens Linux servere.

28.09.2003