Linux konsulenter og kompetanse

Linux har i dag stor utbredelse som serverplattform i en rekke bedrifter og kommunale og statlige institusjoner. Mange bedrifter finner Linux attraktiv fordi operativsystemet er gratis tilgjengelig sammen med mye nyttig programvare. Dette bidrar til å holde bedriftens IT kostnader nede.

Linux installasjon

Activio kan planlegge og gjennomføre installasjon og konfigurasjon av Linux server med bakgrunn i de oppgaver bedriften ønsker at serveren skal løse. Vi kan også anbefale og konfigurere hardware for Linux servere. Høy oppetid er viktig for servere og et godt grunnlag for dette legges ved en riktig gjennomført og dokumentert installasjon.

Backup konfigurasjon av Linux servere

Under installasjon av en ny Linux server er det viktig at det etableres rutiner for backup av data og at metoder for tilbakehenting av informasjon fra backup dokumenteres og prøves ut. Backup kan for eksempel gjøre til en lokalt tilknytett tape-stasjon eller over nett til andre servere eller backup systemer. Dersom din bedrift allerede har et backup system for PC-nett, kan backup av Linux servere ofte integreres i dette.

29.09.2003