Webapplikasjon - legg arbeidsprosessene på nett

Har din bedrift behov for støtte av arbeidsflyten i organisasjonen, bedre kommunikasjon med kunder, leverandører, agenter eller partnere? Da kan en webapplikasjon være et godt verktøy. Ved å basere støttesystemer på webben når du enkelt ut med tjenester til kunder, internt i egen organisasjon og til ansatte hos samarbeidspartnere. Samtidig lagres all informasjon sikkert i en sentral database.

Hvorfor webapplikasjoner?

Webapplikasjoner egner seg godt for å støtte samarbeidsprosesser med distribuerte aktører. Noen eksempler: salgsstøtte og oppfølging i en distribuert organisasjon; løpende kommunikasjon med og oppdatering av salgsagenter; ordremottak og oppfølging av faste kunder; personalisert markedsføring.

Noen fortrinn ved web applikasjoner kontra tradisjonell programvare er:

  • Tjenesten blir umiddelbart tilgjengelig for målgruppen. De fleste har allerede Internet gjennom sin arbeidsplass datamaskin. Så snart tjenesten er klargjort og satt i drift på en sentralt plassert server, er den tilgjengelig for brukerne.
  • Vedlikehold skjer kun ett sted. Til forskjell fra tradisjonell programvare skjer alt vedlikehold, oppgraderinger, drift og backup av webapplikasjoner på den sentrale servermaskinen.
  • Integrasjon mot eksisterende IT-systemer lettes ved at tjenesten kjører på en sentralt plassert server.

En webapplikasjon er tilgjengelig over Webben på den enkelte medarbeiders arbeidsplassmaskin, laptop eller hjemme-PC. Normalt vil ikke applikasjonen kreve annen programvare enn den nettleseren som allerede er installert.

Tilgangen til webapplikasjonen begrenses ved hjelp av brukernavn/passord og eventuelt også ved hjelp av andre tekniske metoder. Kommunikasjon mellom bruker og server kan krypteres for økt sikkerhet mot at informasjon kommer på avveie.

Hvordan komme i gang?

Etablering av en webapplikasjon starter med en gjennomgang og diskusjon av de behov som dere ønsker å løse. I denne fasen skapes en felles forståelse av hvilke mål bedriften har med etablering av webapplikasjonen og hvordan applikasjonen skal fremstå ovenfor brukerne. Dette arbeidet resulterer i en overordnet systembeskrivelse.

Applikasjonen implementeres så i en første versjon med begrenset funksjonalitet. Denne gjøres tilgjengelig for testing av dere og videreutvikles i to eller flere omganger inntil den nødvendige funksjonalitet og kvalitet er på plass.

Etter at utvikling og testing er gjennomført settes webapplikasjonen i drift. I driftsfasen kan web applikasjonen kjøre på en server hos oss eller på en annen hensiktsmessig server.

Activio baserer seg i hovedsak på åpen kildekode for utvikling av webapplikasjoner og annen web-utvikling. Dette bidrar til å holde investeringskostnadene nede. Vi benytter gjerne verktøy som PostgreSQL database, PHP skriptspråk og Apache HTTP webserver. Disse verktøyene kjører alle under Linux, men kan også benyttes på Windows-baserte webservere.

Ta kontakt

Activio kan utvikle skredderskydde webapplikasjoner for din bedrift. Ta kontakt for en uforpliktende diskusjon rundt de behov dere har.