Skreddersøm av programvare

Har du behov for tilpasset programvare? Vi kan levere skreddersydd programvare som dekker dine behov. Vårt fokus er mindre prosjekter som er basert på teknologier som C, C++, PHP, JavaScript, jQuery, HTML, CSS, SQL og PostgreSQL. Vi kan også integrere eller tilpasse eksisterende programvare. Ta kontakt for en uforpliktende diskusjon av hvordan vi kan bistå din bedrift på konsulentbasis.

Finner nye kunder din bedrift på nettet?

Innkjøpere og forbrukere benytter søkemotorer som Google, Kvasir og Bing vesentlig mer enn nettannonser for å finne informasjon om produkter og tjenester. Allikevel har mange bedrifter ikke et bevisst forhold til hva som skal til for at nye kunder finner bedriften og dens produkter gjennom søkemotorene. Vi har kompetanse til å rådgi dere rundt strategi for økt oppmerksomhet på nett.

Markedsføring på Internett

80 prosent av alle nordmenn bruker nå Internettet daglig i følge en undersøkelse gjort av TNS Gallup. En stor del av disse benytter nettet for å finne informasjon om varer og tjenester for egen eller arbeidsgivers bruk. Internettet er en viktig kanal for kommunikasjon med nye og gamle kunder og for å skape oppmerksomhet rundt merker, produkter og tjenester. Oppnår din bedrifts nettsted den eksponering og det antall besøkende som dere ønsker?

Webapplikasjoner

Har du behov for effektivisering av arbeidsflyt i organisasjonen, bedre kommunikasjon med kunder, leverandører, agenter eller partnere? Da kan bruk av webapplikasjoner være et virkemiddel. Ved å basere støttesystemer på webben når du enkelt ut med tjenester både internt i egen organisasjon og til ansatte hos samarbeidspartnere. Samtidig gir webapplikasjoner større sikkerthet og enklere administrasjon fordi all informasjon lagres i en sentral database.

Linux som serverplattform

Linux er en stabil og rimelig server plattform med et rikt utvalg av fritt tilgjengelig og kommersiell programvare. Med Linux oppnår man løsninger tilpasset egne behov. Activio har lang erfaring med bruk av Linux som server for webtjenester, Microsoft Windows PC nett og som ruter i nettverk infrastruktur.

Prosjekt: Aetat

Aetat ønsket å tilby sine tjenester på steder i landet hvor behovet var stort og hvor det var langt til nærmeste Aetat-kontor. Valget falt på en kombinasjon av Internett og videokonferanse integrert i en Windows PC med et lettbrukt brukersnitt.

Er du kreativ?

Driver du med grafisk design, web design, reklame eller annet kreativt arbeide? ønsker du en oppdatert portfolio på websidene dine uten å bruke mye tid på vedlikehold? Da er Portfolioweb verktøyet du trenger!

23.08.2011