Åpen kildekode programvare for webutvikling

Activio utvikler kundetilpassede webløsninger og standard produkter i hovedsak basert på åpen kildekode utviklingsverktøy og plattformer. Dette er verktøy og programvare som er gratis tilgjengelig og bidrar dermed til å holde investeringskostnad for å etablere nye løsninger nede.

Noen av de åpen kildekode verktøyene vi benytter i prosjekter og har god kompetanse på er kort beskrevet nedenfor. Activio kan levere kompetanse rundt bruk av disse verktøyene gjennom utviklingsprosjekter eller ved gjennomføring av avgrensede oppgaver, for eksempel som hjelp til løsning av spesifikke problemer.

PostgreSQL database server

PostgreSQL er et fritt tilgjengelig SQL database system av meget høy kvalitet som benyttes i et stort antall installasjoner av både kommersiell og ikke kommersiell karakter. PostgreSQL er anerkjent som et stabilt databasesystem som kan håndtere store mengder data og et høyt transaksjonsvolum.

PostgreSQL sin SQL implementasjon er svært nær SQL-standarden, noe som også er et uttalt mål ved utviklingen av databasesystemet. PostgreSQL utmerker seg blant annet ved støtte for transaksjoner, fremmednøkkel, subquery og lagrede prosedyrer (PostgreSQL sin variant av Oracle PL/SQL). PostgreSQL har sitt utspring fra University of California at Berkeley og er siden 1996 utviklet som fritt tilgjengelig programvare.

PHP - skriptspråk for webutvikling

Skriptspråket PHP er et åpen kildekode verktøy for utvikling av webapplikasjoner og nettsteder. Verktøyet er blant de mest brukte skriptspråk for nettsted utvikling og er anerkjent som en solid plattform. Både i Norge og internasjonalt benytter et stort antall profesjonelle utviklere PHP som verktøy ved webutvikling.

Moderne PHP er objektorientert og gir gode muligheter for gjenbruk av programkode mellom prosjekter. Skriptspråket har innebygget et stort antall ferdige funksjoner rettet inn mot å dekke typiske behov under webutvikling. I tillegg er en rekke omfattende programvarepakker integrert med PHP, for eksempel relatert til områder som bildebehandling, XML, kryptering, e-post og databaser.

Apache HTTP tjener

Apache HTTP tjener er den desidert mest benyttede webtjener i dag. Webtjener programvarens oppgave er i korthet å levere nettsider ut til brukernes nettlesere og arrangere slik at skriptspråk som PHP utfører sine oppgaver til rett tid. Sammenlignet med Microsoft Windows IIS har Apache HTTP tjener vist seg å ha få sikkerhetsrelaterte problemer.

Apache HTTP tjeneren kan installeres med en rekke valgfrie moduler. Disse gjør det mulig å tilpasse tjenerens funksjonaliteten etter behov; for eksempel kan man installer støtte for sikker HTTP (HTTPS) og ulike former for autentifisering og pålogging av brukere. En annen valgfri modul, mod_rewrite, gir stor fleksibilitet til å tilpasse adressestrukturen til et nettsted. Dette er blant annet nyttig når et nettsted flyttes til et nytt publiseringssystem og bidrar da til at overflyttingen forløper uten forstyrrelser for brukerne.