Skreddersøm av programvare for Web, Linux og Windows

Har du behov for tilpasset programvare? Vi kan levere skreddersydd programvare som dekker dine behov. Vårt fokus er mindre prosjekter som er basert på teknologier som C, C++, PHP, JavaScript, jQuery, HTML, CSS, SQL og PostgreSQL. Vi kan også integrere eller tilpasse eksisterende programvare.

Ta kontakt for en uforpliktende samtale om dine behov og hvordan vi kan bistå.

Hvilke prosjekter kan vi påta oss?

Vi kan påta oss prosjekter hvor arbeidet i hovedsak består i utvikling, tilpassning eller integrasjon av skreddersydd programvare ved bruk av de teknologiene vi har kompetanse på.

Noen eksempler på mulige prosjekter:

Teknologier

Vi arbeider primært med disse teknologiene:

PHP er et programmeringsspråk for utvikling av dynamiske nettsider som henter innhold fra databaser og andre kilder. Vi benytter primært PHP på Linux og sammen med Apache HTTP server.

HTML, CSS og JavaScript er de mest grunnleggende teknologiene for å utvikle interaktive nettsider. jQuery et JavaScript programvarebibliotek som forenkler utviklingen av interaktive nettsteder.

PostgreSQL er et godt etablert og fritt tilgjengelig SQL databasesystem som gir mulighet for å implementere avanserte datamodeller.

C og C++ er tradisjonelle programeringsspråk for Linux og Windows. Disse er ofte velegnet for å utvikle spesialiserte verktøy eller utvidelser og tilpasninger til eksisterende programvare. Disse programmeringsspråkene er ofte også godt egnet ved utvikling av programvare som skal hente inn informasjon fra, eller styre, eksternt utstyr.

Prosjektgjennomføring

Grunnlaget for et en vellykket leveranse av skreddersydd programvare er en god felles forståelse av hvilke egenskaper programvaren skal ha. En slik felles forståelse dokumenteres gjennom en leveransebeskrivelse som utarbeides i forkant av prosjektet. Leveransebeskrivelsen kan variere i omfang fra noen få avsnitt tekst i en e-post-melding til et større dokument.

Programvareutviklingen gjennomføres med utgangspunkt i leveransebeskrivelsen. For prosjekter over en viss størrelse vil du som kunde få tilgang til tidlige versjoner av programvaren for egen testing. Denne videreutvikles så i en eller flere omganger inntil den oppfyller kravene i leveransebeskrivelsen.

Selve leveransen gjennomføres ved at du får overlevert ferdig programvare, kildekode og avtalt dokumentasjon. Det hvor det er hensiktsmessig kan programvaren leveres ferdig installert og idriftsatt hos dere.

Kostnad for skreddersøm av programvare

Programvareutvikling og andre konsulenttjenester kan leveres basert på fastpris eller timepris.

Ta kontakt for en uforpliktende samtale

Ta kontakt for en uforpliktende samtale om dine behov og hvordan vi som konsulent kan løse dem.