Portfolioweb - oppdatert portfolio på ditt nettsted

Driver du med grafisk design, web design, reklame eller annet kreativt arbeide? Ønsker du en oppdatert portfolio på websidene dine uten å bruke mye tid på vedlikehold? Da er Portfolioweb verktøyet du trenger!

Design, reklame og andre kreative bedrifter har ofte behov for å vise frem sine gode prosjekter for potensielle nye kunder. Webben er et godt medium for å gjøre portfolioen tilgjengelig, men manuelt vedlikehold av websider med portfolioinformasjon tar ofte mye tid. Resultatet er en lite oppdatert web som gir et unødvendig dårlig inntrykk.

Det blir enkelt å løpende oppdatere portfolioen

Portfolioweb er et ferdig verktøy for å vedlikeholde din portfolio på nettet. Informasjon om prosjektene vedlikeholder du gjennom et enkelt webgrensesnitt hvor du har full oversikt. Noen av skjermbildene fra webgrensesnittet er vist ute til høyre; klikk på bildene for større versjon. Så snart bilder og tekst for et nytt prosjekt er lagt inn i systemet, er prosjektet tilgjengelig for besøkende på dine websider.

Du utformer selv presentasjonen av din portfolio

Portfolioen presenteres gjennom dine egne websider som du selv utformer og eventuelt legger opp. Vi har lagt til rette enkle skript-kommandoer som du kan inkludere i websidene dine eller som vi kan programmere inn for deg. Når sidene først er lagt opp tilpasser de seg det antall prosjekter og den informasjonsmengde som til enhver tid er i systemet.

Portfolioweb egner seg like godt for en bedrift med mange designere som en enkelt designer som arbeider alene.

Portfolioweb hostes normalt hos oss, men kan også kjøre på en server hos dere eller hos den leverandøren av webhosting som dere benytter i dag. Prosjektinformasjonen lagres i en database.

Ta kontakt i dag for mer informasjon og en demonstrasjon.