Linux server

Har din bedrift behov for en egen Linux server? For bedrifter med tjenester på nett av et visst omfang vil det fort være riktig å disponere en egen server plassert utenfor bedriftens egne lokaler. Dette kan være kostnadsbesparende på flere måter og sikre bedre oppetid og tilgjengelighet av tjenestene.

Linux server: Dedikert, virtuell eller i nettskyen

Mulighetene er i dag mange dersom man ønsker å leie en Linux server for bedriftens egne tjenester:

Valg av Linux hosting leverandør

Det er i dag rimelig å leie en egen Linux server eller virtuell server fra en rekke store internasjonale driftsoperatører. Avhengig av behov kan serveren være fysisk plassert i Norge, Europa eller i USA. For vanlige nettsteder spiller det liten rolle for norske nettbrukere om serveren er plassert i Norge eller i utlandet så lenge det er god kapasitet i nettet til serveren.

Når man leier Linux server er kvaliteten på den leverte tjenesten som oftest av stor betydning. Leverandøren må ha høy oppetid både for servere, eget nettverk og hos de nettverksoperatørene datasenteret er tilkoblet. Likeså må leverandøren håndtere feilsituasjoner på en forutsigbar og tilstrekkelig rask måte. Når man leier Linux server hos en hosting leverandør er man fullstendig avhengig av leverandøren for å rette feil som måtte oppstå på maskinvaren.

Activio kan bistå i valg av hosting leverandør og i konfigurasjon og oppsett av nye servere.

Oppsett av ny Linux server

Det er mange ting som skal på plass i forbindelse med etablering av en egen Linux server. Her er noen tema som bør vurderes:

Activio kan bistå ved valg av hosting leverandør og oppsett av Linux server

Ta kontakt for å diskutere dine behov og hvordan vi kan bistå.